Výzva – inovácie – súkromný sektor (August 2016)

Dňa 2.8.2016 bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií a technologického transferu.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme telefonicky, mailom alebo osobne. Kontaktujte nás prosím – reagujeme obratom.


Link na výzvu