Výzva pre Bratislavský kraj – Energetické audity (December 2016)

Dňa 12.12.2016 bola Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou energetickou a inovačnou agentúrou vyhlásená

výzva pre BRATISLAVSKÝ KRAJ určená na:

poskytnutie dotácie na podporu vykonania energetických auditov mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov (MSP) so sídlom v Bratislavskom kraji


LINK NA VÝZVU


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VÝZVE:

Cieľom výzvy je zníženie energetickej náročnosti MSP prostredníctvom podpory vykonania energetických auditov odborne spôsobilými osobami, v rámci ktorých bude na základe reálne nameraných hodnôt spotreby energie navrhnutý súbor optimálnych opatrení s energetickým, ekonomickým a environmentálnym hodnotením

• výzva umožňuje získať až 85% nenávratný finančný príspevok – maximálne však 10000 EUR
• celková dotácia je 300 000 EUR, t.z. bude podporených minimálne 30 projektov
• žiadosti je treba podať do 31.1.2017
• projekt je možné realizovať do 30.6.2017

Vypracovanie a podanie projektu Vám zabezpečíme za zvýhodnených podmienok.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme telefonicky (0918 512 604), mailom (rkovac@rkservice.sk) alebo osobne. Kontaktujte nás prosím – reagujeme obratom.