Výzva – Priemyselný výskum a experimentálneho vývoj – Dopravné prostriedky (DECEMBER 2017)

Dňa 15.12.2017 bola Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásená

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Dopravné prostriedky pre 21. storočie


LINK NA VÝZVU


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VÝZVE:

Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na dosiahnutie inovácie produktu alebo procesu (s možným doplnením o organizačnú inováciu) prostredníctvom realizácie výskumno – vývojových aktivít a zároveň obsahujúce realizáciu inovačných opatrení, t.j. praktické uplatnenie dosiahnutej inovácie a jej zavedenie do produkčného procesu, čím dôjde k zvýšeniu inovačnej úrovne v podnikoch v rámci domény Dopravné prostriedky pre 21. storočie.

• výzva umožňuje získať až do 80% nenávratný finančný príspevok – od 200 tisíc Eur do 2 miliónov EUR
• celková dotácia je 48 miliónov EUR
• žiadosti je treba podať do 16.4.2018
• výzva je určená pre všetky kraje s výnimkou Bratislavského

Produktové línie, ktoré budú podporené nájdete tu.

Vypracovanie a podanie projektu Vám zabezpečíme za zvýhodnených podmienok.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme telefonicky (0918 512 604), mailom (rkovac@europrojekt.sk) alebo osobne. Kontaktujte nás prosím – reagujeme obratom.