18. augusta 2016

Europrojekty pre súkromný sektor

Pre organizácie súkromného sektora ponúkame:

Kompletnú prípravu europrojektu, od vytvorenia žiadosti na základe presných požiadaviek klienta, cez zabezpečenie všetkých relevantných príloh k žiadosti, podanie žiadosti, až po odborné poradenstvo a následný dohľad nad dodržiavaním zmluvy, tak, aby si klient v každej fáze projektu mohol byť istý úspechom projektu.

Úvodná fáza

 • identifikovanie potrieb a cieľov klienta
 • definovanie možností získať podporu z verejných zdrojov
 • asistencia pri vytvorení konkrétnych postupov na implementáciu inovácie v spoločnosti
 • príprava projektu z formálneho hľadiska
 • zabezpečenie podkladov nutných k získaniu podpory
 • pomoc pri príprave verejného obstarávania
 • zabezpečenie komunikácie s verejnou správou tak, aby sa zvýšila možnosť získania podpory
 • kompletizovanie žiadosti o podporu
 • zabezpečenie dodržania všetkých relevantných termínov v súvislosti s časovým harmonogramom
 • odovzdanie kompletnej žiadosti príslušnému riadiacemu orgánu

Priebeh projektu

 • poradenstvo pri zabezpečení platieb v rámci dotácie
 • dohľad nad dodržiavaním projektu zo strany klienta tak, aby nedošlo k porušeniu zmluvy o pridelení dotácie alebo porušeniu relevantných právnych predpisov
 • tvorba monitorovacích správ v súlade so zmluvou

Ukončenie projektu

 • tvorba záverečnej a následných monitorovacích správ podľa požiadaviek zmluvy
 • asistencia pri prípadnom získaní ďalších dotácií pre klienta, či partnerov klienta
 • kooperácia s klientom pri prípadných dotazoch orgánov verejnej správy týkajúcich sa projektu

 

Bližšie informácie Vám radi poskytneme telefonicky, mailom alebo osobne. Kontaktujte nás prosím – reagujeme obratom.