18. augusta 2016

Elektronické aukcie pre súkromný sektor

Pre organizácie súkromného sektora ponúkame kompletné obstaranie tovarov, služieb a prác v prostredníctvom elektronických aukcií (ďalej len „EA“).

Služby pri realizácii EA zahŕňajú:

  • zadefinovanie a registráciu na aukčnom portáli
  • nastavenie parametrov EA, tak aby sa dosiahla maximálna možná úspora
  • zaslanie výziev na účasť v EA a prístupových údajov do EA všetkým uchádzačom a overenie ich prijatia
  • zabezpečenie samotnej realizácie EA a dohľad nad priebehom EA v stanovenom čase až do jej ukončenia
  • zabezpečenie telefonickej a e-mailovej podpory účastníkom EA
  • odoslanie výsledkov EA a protokolu o priebehu EA klientovi v požadovanom formáte
  • archiváciu výsledkov EA a protokolu EA v elektronickej forme

 

Bližšie informácie Vám radi poskytneme telefonicky, mailom alebo osobne. Kontaktujte nás prosím – reagujeme obratom.