12. septembra 2016

Informačné systémy

Poznáte to, riadite malú firmu a postupne zisťujete, že bežnými informačnými prostriedkami nie ste schopní zabezpečiť jej fungovanie a rast. Hľadáte možnosti optimalizácie procesov, pracovných činností a centrálne riadenie informácií, ktoré zahlcujú a spomaľujú Vašich zamestnancov. Potrebujete uchovávať firemné informácie na bezpečnom, no zároveň dostupnom mieste pre Vaše potreby. Potrebujete informačný systém (IS).

Hľadáte na trhu, ale informačné systémy sú určené pre veľké spoločnosti, sú nepraktické, zaškolenie zamestnancov je mimoriadne časovo náročné, nehovoriac o ich cene.

Vtedy prichádzame na scénu my. Čo Vám vieme ponúknuť?

  • audit pracovných činností a používania IKT v spoločnosti
  • identifikovanie činností, ktoré je možné v spoločnosti optimalizovať prostredníctvom IS
  • vytvorenie databázového IS v blízkej spolupráci s klientom priamo na mieru klienta
  • IS, ktorý je plne prístupný z akéhokoľvek miesta s internetom a z ktoréhokoľvek zariadenia
  • následnú starostlivosť a upgrade IS podľa požiadaviek klienta

Sme zameraní práve na vytváranie malých informačných systémov, ktoré nie sú pre Vás finančne náročné a zaučenie zamestnancov nie je zložité. Vieme Vám byť plne k dispozícii pri vytváraní koncepcie, jej realizovaní, ako aj následnom monitorovaní a optimalizácii IS pre Vaše potreby. Kontaktujte nás, my Vás navštívime a osobne preberieme všetky aspekty možnej spolupráce.