Výzva – Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP – technológie (November 2016)

Dňa 22.11.2016 boli Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky zverejnené Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvami:

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov


LINK NA VÝZVU – EXISTUJÚCE PODNIKY

LINK NA VÝZVU – NOVÉ PODNIKY


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VÝZVE:

Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo na inováciu produkčného procesu.

Oprávnenými činnosťami sú nákup nového dlhodobého majetku využívaného na produkciu produktu žiadateľa a/alebo zavádzanie nástrojov elektronického podnikania.

Súčasne s uvedenými činnosťami môžu byť predmetom projektu aj:

• marketingové aktivity súvisiace s uvedením nového/inovovaného produktu na trh,
• aktivity zamerané na posúdenie zhody nového/inovovaného produktu s technickými požiadavkami podľa zákona č. 264/1999 Z.z.
• zvyšovanie zručností a kompetencií žiadateľov a ich zamestnancov priamo súvisiacich s produkciou nového/inovovaného produktu alebo inováciou produkčného procesu

Zoznam oprávnených odvetví je uvedený tu a má široký záber.

Výzvy s uvedenými podmienkami sú vyhlásené dve:

• samostatná výzva pre nové a začínajúce podniky (podnikajúce menej ako 36 mesiacov)
• samostatná výzva pre existujúce podniky (podnikajúce viac ako 36 mesiacov)

CELKOVÁ VÝŠKA PROSTRIEDKOV

Pre nové a začínajúce podniky je určených 30 000 000 EUR
Intenzita pomoci pre nové a začínajúce podniky je 60% resp. 75%*.

Pre existujúce podniky je určených 40 000 000 EUR
Intenzita pomoci pre existujúce podniky je 50% resp. 65%*.

*Pozn. Zvýšená pomoc len v prípade realizácie projektu v okresoch Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota,
Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance a Trebišov

Minimálna výška príspevku na projekt je stanovená na 30 000 EUR (nové podniky) / 50 000 EUR (existujúce podniky).
Maximálna výška príspevku na projekt je stanovená na 200 000 EUR.

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU

Celá SR okrem Bratislavského kraja

UZÁVIERKA VÝZVY

I. kolo do 15.2.2017

II. kolo do 28.4.2017


Bližšie informácie Vám radi poskytneme telefonicky (0918 512 604), mailom (rkovac@rkservice.sk) alebo osobne. Kontaktujte nás prosím – reagujeme obratom.