Výzva – Priemyselný výskum a experimentálneho vývoj – Zdravé potraviny a životné prostredie (DECEMBER 2017)

Dňa 15.12.2017 bola Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásená Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravé potraviny a životné prostredie LINK NA VÝZVU ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VÝZVE: Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na dosiahnutie inovácie produktu alebo procesu (s[…]

Výzva – Priemyselný výskum a experimentálneho vývoj – Priemysel pre 21. storočie (DECEMBER 2017)

Dňa 15.12.2017 bola Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásená Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Priemysel pre 21. storočie LINK NA VÝZVU ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VÝZVE: Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na dosiahnutie inovácie produktu alebo procesu (s možným[…]

Výzva – Priemyselný výskum a experimentálneho vývoj – Dopravné prostriedky (DECEMBER 2017)

Dňa 15.12.2017 bola Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásená Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Dopravné prostriedky pre 21. storočie LINK NA VÝZVU ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VÝZVE: Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na dosiahnutie inovácie produktu alebo procesu (s[…]

Výzva – Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP – technológie (November 2016)

Výzva na zvýšenie konkurencieschopnosti MSP. Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo na inováciu produkčného procesu. Oprávnenými činnosťami sú nákup nového dlhodobého majetku využívaného na produkciu produktu žiadateľa a/alebo zavádzanie nástrojov elektronického podnikania.

Výzva – kultúrny a kreatívny sektor MSP (Október 2016)

Dňa 18.10.2016 bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom: Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora). Link na výzvu Zoznam oprávnených typov podnikania ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VÝZVE: – umožňuje získať až 95% nenávratný finančný príspevok pre[…]